Microsoft Word (Jadual Waktu)

21 Oktober 2018 | Aktiviti Terkini

Pada kali ini, Pi Bayong mengadakan kelas Microsoft word untuk para pelajar yang berumur 13 tahun ke atas. Mereka diajar cara membuat jadual di dalam Microsoft word. Selain itu, mereka juga diajar cara menaip dengan betul. Mereka dikehendaki membuat satu jadual harian masing-masing.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali