Advokasi & Klik Dengan Bijak (Rumah Panjang)

25 November 2018 | Aktiviti Terkini

Pada kali ini Pusat Internet Bayong pergi ke rumah panjang untuk memberi ceramah mengenai advokasi dan klik dengan bijak kepada komuniti. Program ini berlangsung selama 2 hari . Komuniti terdiri daripada belia, ibu bapa dan kanak-kanak. Objektif utama ialah memberi kesedaran mengenai pelindungan maklumat peribadi daripada orang lain. Mereka juga didedahkan dengan cara-cara yang digunakan oleh penipu untuk mendapatkan maklumat mereka samada melalui laman social ataupun telefon.Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali